I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Styret i Vassvøri sogelag

[Kart] [Lagsmerket] [Styret] [Årsmeldinger] [Årsmøte]

Styret i Vassvøri sogelag 2008 er:

Verv

Namn

Telefon

E-postadresse

Leiar

Grethe Finsrud Agerlie

970 32 294  

E-post adresse

Nestleiar

Arvid Herfindal

56 52 17 02

E-postadresse

Skrivar

Leif Akerlie

919 99 300

E-post adresse

Kasserar

Ragna Lønøy Lien

996 94 716

E-post adresse

Styremedlem

Kåre Olav Aldal

917 49 239

E-post adresse

Varamedlem

Jan Rasdal

56 52 16 02 

 

Varamedlem

Kjellaug Århus

970 00 862

 

Vassvøri sogelag har pr. 8. mars  2008 112 medlemer

Meld deg inn i laget!

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]