I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Sogelagsturar

[Reislevegene] [Kjøtproduksjon] [Sogelagsturar] [Minneord]

Sogelagstur 2008
Det bir nye turer i vår - vi komemr tilbake med informasjon om tid og sted

God tur!
 

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]