I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Sjåverdig

[Evanger Heradshus] [Bjørn Rongen] [Knute Nelson] [Flåtemuseet] [Tingstovekvelven]

Marknadsdag på Evanger

Vassvøri sogelag har ope hus i Evanger Heradshus, laurdag 14. juni, kl. 10:00 – 15:00.

I Heradsstyresalen: Biletframsyning frå Vassvøri Biletarkiv
   Sal av årsskrift, kr 20,- i rabatt pr. eksemplar.
   Tinging av Trilogien
2. høgd: Bjørn Rongen utstilling, utlån av Bjørn Rongen bøker. 
Tinging av Trilogien

I kjellarhøgd:Trevyrkjeutstilling, utstilling av utstyr frå dei gamle butikkane og gamalt handverk.

Nytt høve til å sjå Lensmannssteinen utanfor kyrkjeporten.
 


Tysseelvi renn ut i Bolstadfjorden ved  grenda Tyssen . Kan sjåast frå E-16

Tysseelvi renn ut i Bolstadfjorden ved  grenda Tyssen . Kan sjåast frå E-16

Utsikt frå Bolstadøyri mot Bolstadfjorden

Utsikt frå Bolstadøyri mot Bolstadfjorden                               

Straumebrui i Teigdalen vart bygd i slutten av 1880-åra.

Straumebrui i Teigdalen vart bygd i slutten av 1880-åra.

Hovmannafossen i Geitelvi renn ut i Evangervatnet ved Sanden. Kan sjåast  frå toget og E-16 ved Hjørnevik

Hovmannafossen i Geitelvi renn ut i Evangervatnet ved Sanden. Kan sjåast  frå toget og E-16 ved Hjørnevik

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]