I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Lenkjer

Lokale lenkjer:
http://www.bjorn-rongen.com
http://www.rasdalen.no
http://www.ungbjork.com  (Brekkhus Ungdomslag)
http://www.dengronesloyfa.no
http://www.brorvikskuto.no
http://www.vossakart.no
http://www.vossnow.net  (Svein Ulvund sine bilete)
http://www.vosskommune.no
http://www.vossfolkemuseum.no
http://www.vossaslekt.org  (Voss Ættesogelag)
http://www.ullstad.com  (Vossaslekt)
http://www.avisa-hordaland.no 

Andre lenkjer av interesse:
http://www.digitalarkivet.uib.no
http://www.arkivverket.no/bergen/om.html  (Statsarkivet i Bergen)
http://www.hordaland.kulturnett.no 

Organisasjonar
Norges kulturvernforbund
Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)
Forbundet Kysten
Den norske historiske forening (HIFO)
DIS-Norge (Databehandling i slektsforskning)
Norsk Slektshistorisk Forening                         Landslaget for lokalhistorie i skolen

Institusjonar
Norsk lokalhistorisk institutt (NLI)
Registreringssentral for historiske data(RHD)
Norsk Utvandrermuseum
Nordmanns-Forbundet

Kultur og miljø
Fortidsminneforeningen
Norsk kulturarv
Miljøheimevernet

Internettressursar
Kulturnett Norge
Arkivnett Norge
Biblioteknett Norge
Museumsnett Norge
Digitalarkivet
Dokumentasjonsprosjektet
Internet for LLH medlemmer
Galleri NOR

Landslaget for lokalhistorie organiserer over 80 000 lokalhistorieinteresserte i Norge

Lokalhistorisk litteratur
Nordnorsk lokalhistorie
C.F. Scheels side om bygdebøker
Lokalhistorisk Forlag
Lokalhistorisk litteratur avertert i Dag og Tid

Offentlege myndigheiter
Kulturdepartementet
Miljøverndepartementet
ABM-utvikling
Norsk kulturråd
Norges forskningsråd
Riksantikvaren


Ymse lokalhistoriske ressursar
Tingene forteller
“Er det her jeg hører til?”

Nordiske kulturorganisasjonar
Sveriges Hembygdsförbund

Internasjonale resursar

Norwegian American Genealogical Center and Naeseth Library

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]