I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Kontakt

[Gjestebok]

 

Kupedalen 40

5723 Bolstadøyri

Telefon: 56 52 11 40

Mobil: 970 32 924

 

Brekkhuslii 53

5707 Evanger

Telefon: 56 52 19 43

Mobil: 996 94 716

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]