I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Kart

[Kart] [Lagsmerket] [Styret] [Årsmeldinger] [Årsmøte]

Evanger kommune gjekk i 1964 saman med Vossestrand- og Voss kommune. Bergsdalen og Eksingedalen i Evanger vart overførde til den nye kommunen Vaksdal. Gamle kyrkjevegar, slekt- og venskap har ført til at samkvæmet med dei overførte fjellgrendene framleis er halde ved lag, noko som òg syner seg i interessa for sogelaget.

Gamle Evanger kommune er markert på kartet med sterkare farge. Bolstadøyri og Evanger er stasjonar på Vossebana; men toglina er ikkje teikna inn på kartet.

Kart

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]