I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Innmelding

Eg ynskjer:
Å tinga medlemskap i Vassvøri sogelag
 
Personopplysningar (alle felt må fyllast ut):
Fornamn
Etternamn            
Adresse            
Postnr.                            
Stad.
Telefon
E-post
Fødselsdato (dd-mm-år) - -
Kommentarar
 
 

Lagspengar kr. 150.- for 2008

Det kostar ikkje mykje å vera medlem, samstundes er du medlem saman med over 80 000 andre i Norge i Landslaget for lokalhistorie

Landslaget for lokalhistorie organiserer over 80 000 mennsesker, som er interesserte i lokalhistorie i Norge

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]