I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Årsskriftet

Årsskriftet

Årsskriftet ”Frå fjell til fjord” kjem ut årleg i månadsskiftet november/desember. Skriftet starta opp i 1995; men då nærast som eit meldingsblad til medlemene. Framsida var i fargar; medan resten var kopierte ark i A4-format. Frå 1997 er skriftet prenta i bokform, i eit opplag på om lag 600 eksemplar.

Gjennom desse åra har desse vore medlemer i skriftnemnda: 

Ole Christian Agerlie, Olav Edal, Per Eskeland, Ingebjørg Helland, Knut Hjørnevik, Olav Mestad og Øivind Teigen.
 

I 2009 er skriftnemnda:
Øivind Teigen     leiar
Olav Edal
Per Eskeland
Knut Hjørnevik

Årsskriftet 1997 - klikk for et størrre bilde

Årsskrift 1997

Årsskrift 1998 - klikk for et større bilde

Årsskrift 1998

Årsskiftet 1999  - klikk for et større bilde

Årsskrift 1999

Årsskrift 2000 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2000

Årsskrift 2001 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2001

Årsskrift 2002 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2002

Årsskrift 2003 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2003

Årsskrift 2004 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2004

Årsskrift 2005 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2005

Årsskrift 2006 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2006

Årsskrift 2007 - klikk for et større bilde

Årsskrift 2007

Årsskrift 20078- klikk for et større bilde

Årsskrift 2008

Framsida - Saghaug 2001 Foto: Olav Edal - Klikk for eit støtrre bilde

Årsskrift 2009

1995 - 1997 : Utselde, 1998 - 2003. Kr.100,-. 2004 - 2007: Kr.120,-. 2009: Kr 150,- Sogeskrifta kan kjøpast hjå bokhandlarane på Voss, eller tingast hjå: Ottar Bergstad, Øvstedalsvegen 4. 5723 Bolstadøyri, tlf. 56 52 11 92.


Føreord s. 4
Ingebjørg Helland: Attersyn - og litt framover. s. 5 - 7.
Thrond Sjursen Haukenæs: Utdrag av natur, Folkeliv og Folketro paa Voss og Vossestrand. s. 8 - 14.
Øivind Teigen og Ivar Hernes: Hernesbor - Navarsmedane på Hernes. s. 15 - 17.
Maria Horvei og Sigurd Rasdal: Vegfesten for Rasdalsvegen. s. 18 – 22.
Olaf N. Bolstad: Barndoms- og ungdomsminder fra Evanger. s. 23 - 27.
Marit Forthun: Jol på Haugen. s. 28 - 29.
Ingebjørg Helland: Håkon Hernes. s. 30 - 32.
Geir Kleiveland: Vossahandel og bygningsstrilar i Bergen s. 33 - 61
Per Ingvar Bolstad: Tømmerveg og vassveg = sant. s. 62 - 64.
Gjertrud Bolstad: Minneoppgåve for eldre. s. 65 - 68.
Annlaug Helland: Gamle leikar. s. 69 - 70.
Johs. Horvei: Ein stil frå 1906. s. 71.
Knut Øvstedal: Sjøbua på Bolstad. s. 72 - 75.
Ole G. Horway: Amerikabrev. s. 76 - 79.
Jolevers: Ind under jul.

Knut Bjørgås. Vassvøresongen. s. 4.
Atle O. Bolstad: Vassvøri sogelag 5 år. s. 5 - 9.
Målfrid Tyssen Larsen: Prolog ved utflyttarstemna på Bolstad 15.aug. 1998. s. 10-13.
Atle O. Bolstad: Evanger heradshus. s. 14 - 18.
Ingebjørg Helland: Attersyn - og litt framover. s. 19 - 22.
Lars L. Tyssen: Minnekvad til Sivle. s. 23 - 24.
Levald J. Aarhus: Skredulukka i Bjørndalen 11.febr. 1868. s. 25 - 28.
Halvor Folgerø: Brannen på Evanger 10.4.- 1923. s. 29 - 40.
Kjell Andresen: Atterreising i ei arkitektonisk brytningstid. s. 41 - 45.
Kari Mykkeltveit: Lokalsoge i biletform. s. 46 - 52.
Nils Øvstedal: Frå børatog til bil. s. 53 - 63.
Målfrid Tyssen Larsen: Stig inn! s. 64.
Rongen skule: Den gamle gravplassen på Bolstad. s. 65 - 67.
Svein Mykkeltvedt: Skomakarane på Evanger. s. 68 - 70.
Ingmar Mykkeltveit: Folk, korndyrking og skogsdrift på Mykkeltveit. s. 71 - 74.
Olaf N. Bolstad: Livsminne. s. 75 - 80.

Velkommen igjen. s. 80.

Per I. Bolstad: Song til Bolstadøyri. s. 4- 5.
Atle O. Bolstad: Mot år 2000 i Vassvøri. s. 6.
Ingebjørg Helland: Evanger aldersheim 60 år. s. 7 - 10.
Ingebjørg Helland: Attersyn - og litt framover. s. 11 - 13.
ØivindØyvind Teigen: Jakob Sveo - Store-Styven. s. 14 - 35.
Per Ingvar Bolstad: Bergensbana 90 år. s. 36 - 41.
Bjørg Bolstad: Vårt møte med høgfjellet - og små glimt frå tida der. s. 42 - 45.
Atle O. Bolstad: Jubileumsår knytt til minnet om Knute Nelson. s. 46 - 57.
Strandstaden Evanger. s. 58 - 61.
Bjarne Mæland: Til Blomstadlane å henta høy. s. 62 - 67.
Svein Lien: På slektsstemna i Amerika. s. 68 - 71.
Ingebjørg Helland: Teigdalen billag. s. 72 - 76.
Ingebjørg Helland: Alisa Bolstad. s. 77 - 79.
Jakob Styve: Juletoner. s. 80.
Th. S. Haukenæs: En Turisttur med Vossebanen. s. 81 - 85.
Retting til årbok 1998. s. 86.

Viking Mestad: «Og alt medan åra tok ende ... » s. 4 - 24.
Annlaug Helland: Joletradisjonar i Evanger barnehage. s. 25 - 27.
Ingebjørg Helland: Gamal jolemat. s. 28 - 30.
Per Ingvar Bolstad: Jolegrani og jenta. s. 31 - 32.
Olav Edal og Åsgeir Brunborg: Hylmo. s. 33 - 44.
Levald J. Aarhus og Asbjørn Brækhus: Jettegryter på fjelltopp. s. 45 - 47.
Turid Bolstad: Året som har gått. s. 48 - 51.
Levald J. Aarhus: Skredulukka i Bjørndalen 11. februar 1868 - eit tillegg. s. 51.
Atle O. Bolstad: Fjordferdsla mellom Bolstad og Bergen. s. 52 - 60.
Grethe Finsrud Agerlie: Husflidutstilling på Bolstad. s. 61 - 62.
Målfrid Tyssen Larsen: Husflid. s. 63.
Målfrid Tyssen Larsen: Sjurstovo. s. 64 - 65.
Th. S. Haukenæs: Mord i Eksingedalen. s. 66 - 68.
Atle O. Bolstad: Inn i år 2000. s. 69 - 71.
Elisabet Flansås: Minneoppgåve. s. 72 - 77.
Atle O. Bolstad: Minneord om Bjørg Bolstad. s. 78.
Gamal jolesalme. s. 79.
Tilllegg til «Frå fjell til fjord» 1999. s. 79

Grethe Finsrud Agerlie og Ragna Johanne Lønøy Lien: Leiketøyproduksjon på Brekkhus s. 4 – 15.
Atle O. Bolstad: Christiania postveg. s. 16 – 25.
Atle O. Bolstad: Brusteinsbrotet på Tyssen. s. 26 – 33.
Petter Dass / Landstad 1896: Gamal jolesalme. s. 34.
Reidar Hernes: Naturopplevingar og stølsminne. s. 35 – 37.
Atle O. Bolstad: ”Frivilligheitsåret 2001”. s. 38 – 39.
Fjellvandrar: Ved Sylvbergatjørna. s. 40.
Viking Mestad: ”Og alt medan åra tok ende …” s. 41 – 65.
Lars Skår: Teigdalen. s. 66 – 67.
Reidar Hernes: Evangervatnet og gardane rundt. s. 68 – 74.
Anny Forthun: Joletradisjonar på Rongen skule. s. 75 – 77.
Birger Styve: Småstubbar frå Vassvøre. s. 78 – 79.
Målfrid Tyssen Larsen: Jolekveld på Bjørgo. s. 80 – 83.
Turid Bolstad: Året som har gått. s. 84 – 85.

Gustav Hantveit: Frå lærar Gustav Hantveit si dagbok. s. 4 – 23.
Ragnhild Horvei Fiskerud: Minner frå Buæ. s. 24 – 28.
Rongen skule / Vassvøri Sogelag: Reislevegen Bolstad – Øvstedalen. s. 29 – 30.
Atle O. Bolstad: Sogelaget og dei unge. s. 31 – 32.
Jubileumskrift Evanger Musikklag. s. 33 – 64.
Atle O. Bolstad: Postruta sin naudveg mellom Dalseid og Tyssen. s. 65 – 71.
Frå Salamon Hjørnevik si minneoppgåve. s. 72 – 85.
Johannes Wæhle: Islandsbrev. s. 86 – 90.
Reidar Hernes: Seinsommarhelsing frå fjellheimen. s. 91 – 92.
Norvall Bolstad: Ein fin tur frå Todalen til Bolstadstølen. s. 93 – 98.
Målfrid Tyssen Larsen: Tyssen kvinneforening. s. 99 – 103.
Trygve Nilsen: Et bilde fra Norma – Nord Dakota. s. 104 – 108.
Atle O. Bolstad: Dampbåttrafikken mellom Bolstadøyri og Bergen. s. 109 – 121.
M. B. Landstad: Juleaften. s. 122.

Gustav Hantveit: Frå lærar Gustav Hantveit si dagbok. s. 4 – 29.
SalamonSkriftstyre: Ola Edal, Per Eskeland, Ingebjørg Helland, Olav K. Mestad og Øivind Teigen.
Sogeskriftet for 1995, 1996 og 1997 er utseld.
Sogeskriftet ( kr. 100,-) kan tingast hjå:
Jon Hjørnevik: Minneoppgåve. s. 30 – 47.
Håkon Mykkeltveit: Minne frå ungdomstida. s. 48 – 51.
Jorunn Ringheim Hernes: Kvannagardar på Evanger. s.5723 Bolstadøyri
Tlf.: 56 52 – 56.
M. B . Landstad: Jol. s. 57.
Atle O. Bolstad: Dampbåten på Evangervatnet. s. 58 – 64.
Bjørn Rongen: Nils von Fyren. s. 65 – 69
Bjarne Mæland: Mons Rex frå Øvstedalen. s. 70 – 74.
Borna i Evanger barnehage:Fiskehistorien. s. 75.
Reidar Hernes: Slik eg minnest det. s. 76 – 81.
Ingebjørg Helland: Vassvøri sogelag – 10 år. s.11 82 – 86.   
Bodil Brekkhus: Bygda-poeten Lars Skår (1903-1975) – eit hundreårsminne. s. 87 – 93.
 

Skriftnemnda: ”Frå fjell til fjord” 10 år. s. 4 – 5.
Nils Øvstedal: Gamletuften – eit livsverk i gråstein. s. 7 – 13.
Gudleik Nesheim: Mitt møte med grunnskulen. s. 14 – 23.
Kjell Skjærven: Minne frå Kvilekval skulekrins. s. 24 – 28.
M. B. Landstad: Jolevers. s. 28.
Sigurd Petersen: Vetar. s. 29 – 36.
Thana Rongen: Bjørn Rongen (1906-1983) – ein utvandra vassvøring. s. 37 – 50.
Trygve Nilsen: Den første traktoren for Teigdøler i Noma – Nord Dakota. s. 51 – 54.
Trygve Nilsen: Brunborgneset. S. 55 -57.
Knut Hjørnevik: Då fjernsynet kom til Bolstad. s. 58 – 63.
Gerd Lilly Hjørnevik Rekve: Livet langs skinnegangen. s. 64 – 76.
Åse Århus: Stølsdrift på heimstaden min. s. 77 – 84.
Gustav Hantveit: Frå lærar Gustav Hantveit si dagbok. s. 85 – 117
Frå oldemor si kokebok. s. 118 – 119.

Postkort frå 1910. s. 4.
Kjartan Rødland: ”Stamvegen” fyller 200 år. s. 5 – 14.
Ingmar Mykkeltveit: Mykkeltveit, gard nr. 400 i  Voss. s. 15 – 24.
Atle O. Bolstad:Knute Nelson-stova. s. 25 – 37.
Leif Walberg: Soga om garden Luren i Evanger. s. 38 – 50.
Atle O. Bolstad: Kven var Anne Knutsdotter? s. 51 – 64.
Per Ingvard Bolstad: Minneoppgåve. s. 65 – 85.
Deb Nelson Gourley: Du er en Hjørnevik, men hvem er du? s. 86 – 99.
Kjell Skjærven: Saghauggrenda og Furegardane s. 100 – 104.
Ragnhild Johnsson: Helje Heljeson Hjørnevik s. 105 – 108.
Frå oldemor si kokebok. s. 109 – 111.
Johs. L. Bøyum: Jolesalme s. 112.

M. B. Landstad: Hver Juleaften. s. 4
Skriftnemnda: Føreord s. 5
Konfirmantar for 50 år sidan. s. 6.
Leif Walberg: Soga om garden To i Evanger. s. 7 – 30.
Helge Bergo: Steinkvelvsbruane på Teigdalsvegen. s. 31 – 42.
Per Eskeland: Skipsfart frå Bergen til Voss. s. 43 – 54.
Lars Edal: Barndomsminne frå Styve. s. 55 – 63.
Per Ingvard Bolstad: Minneoppgåve 2. del. s. 64 – 83.
Dorothy Braaten Kennedy: Gjertrud Torkelsdatter Luren. s. 84 - 91.
Didrik Grønvold og Marcus Grønvold: På ferie i Teigdalen. s. 92 – 94.
Atle O. Bolstad: Vassvøringen som starta gruveeventyret på Stord. s. 96 – 100.
Christopher Harris og skriftnemnda: Madammen frå Brekkhus. s. 101 – 111.
Elisabeth Flansås: Frå Oldemor si kokebok. s. 112.

Skriftnemnda: Føreord. s. 4.
M. B. Landstad: Fjeldbondens Juleaften. s. 5.
Skriftnemnda: Konfirmantar 1955 og 1957. s. 7 – 9.
Helge Bergo: Kyrkjelege tilhøve i Øvre Eksingedalen. s. 10 – 36.
Olav Bjørke: Bygningsmiljøet i Evanger sentrum. s. 37 – 53.
Knut Hjørnevik: Postvegen gjennom bygda og litt meir. s. 54 – 65.
Ingfrid Rasdal: Ulukka i Bolstadstraumen i 1868. s. 66 – 73.
Atle O. Bolstad: Flåteferda Bolstad – Salhus. 10 årsjubileum. s. 74 – 88.
Helge Bergo: Gjennom Teigdalen med smaledrift i 30-åra. s. 89 – 96.
Per Ingvard Bolstad: Minneoppgåve 3. del. s. 97 – 107.
Kjell Skjærven: Smalasanking i Bergsdalen. s. 108 – 110.
Øivind Teigen: Stein på vandring. s. 111 – 113.
Bjørn Rongen: Pao lensmannstaidn. s. 114 – 115.
Per Eskeland: Tømmerflòting på Evangervatnet. s. 116 – 117.
Atle O. Bolstad: Far til Knute Nelson. s. 118 – 122.
Liv Hjørnevik: Bestemors matrettar. s. 123 – 124.
Foto av anleggsarbeidarar i Skånsvik. s. 125 – 126.
Ukjent forfattar: Evanger kirke – salme. s. 127.

Ingjald Bolstad:Jolafta     4
Skriftnemnda:Føreord     5
                                    Konfirmantar 1928, jenter     7
Konfirmantar 1928, gutar     9
Konfirmantar 1958  11
Ingebjørg Helland:Minneoppgåve for eldre 1995  13
Kjartan Rødland:Ingjald i Nigarden-bonden som dreiv ord  29
Helge Bergo:Gamle-Joans på Bergo og ætti hans  39
Vegen over Teigdalsfjella  56
Knut Hjørnevik:Den gamle ferdslevegen mellom  65
Olav Hartveit:Minne frå livsferdi mi  69
Knut HJørnevik:Viltnemnda i Evanger  82
Ingfrid Rasdal:Rasdalsvegen-5 km veg på 50 år  86
Atle O. Bolstad:Nytt ljos på Vossahandelen  97
Bilete frå England110
                                    Frå oldemor si kokebok119

Skriftnemnda: Føreord. s. 4.
Skriftenemda: Minneord om Atle O Bolstad s. 6.
Skriftnemnda: Konfirmantar 1929 gutar. s. 8.
Skriftnemnda: Konfirmantar 1929 jenter. s. 9.
Skriftnemnda: Konfirmantar 1959. s. 10.
Knut H Bergo: Ein tur i kommunalt ærend. s. 12 – 14.
Andreas Martinussen: Ein vassvøring fortel om oppvekst. s. 15 – 20.
Ordfører N. Mugaas: Evanger i de sidste hundrede aar. s. 21 – 28.
J. sandsmark: Fare og frett s. 29 – 33.
Helge Bergo: Lærargarden og den gamle skulen på Bergo. s. 34 – 52.
Ingebkørg Helland: Minneoppgåve. s. 53 – 86.
Knut Hjørnevik: Stal dei vatn?g. s. 87 – 92.
Knut Hjørnevik: Turkehuset i Hjørnevik. s. 93 – 96.
Bergensbanevisen. s. 97 – 101.
Lars Helleve: Bodndegut byggjer bru over Vossa. s. 102 – 104.
Frå lagsbladet til Evanger bondelag. s. 105 – 108.
Terje Rasdal: Arbeid og kvile i dikterisk utforming. s. 109 – 114.
Olav Edal: Høying frå Fannadalen s. 115 - 117. Gommor sine Punktumkaker s 118 - Jolehelsing s. 119

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]