I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Arkiv

[Lokalarkiv] [Biletarkiv]
Registrering av materiell frå Brekkhus skule

Registrering av materiell frå Brekkhus skule

Fotonemnda i arbeid med å registrera bilete

Fotonemnda i arbeid med å registrera bilete

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]