I Evanger var det mange brattlende fjellgardar der høybørene vart bora med børatog. Hovolden med børatog står som kjennemerket for Vassvøri sogelag si heimeside, der verksemda i laget er samla og boret fram for lesarane.

18/04/10 

Aktivitetar i sogelaget

[Reislevegene] [Kjøtproduksjon] [Sogelagsturar] [Minneord]
Elevar frå Rongen skule ryddar reislevegen  til Øvstedalen

Elevar frå Rongen skule ryddar reislevegen  til Øvstedalen

Starten på reislevegen frå Bolstad til Øvstedalen. Kasse med informasjonfoldar

Starten på reislevegen frå Bolstad til Øvstedalen. Kasse med informasjonfoldar

Dugnadsfolk frå Gjeilen Vellag ryddar Reislevegen til Geilane

Dugnadsfolk frå Gjeilen Vellag ryddar Reislevegen til Geilane

Deltakarar på opninga av reislevegen Horvei - Geilane

Deltakarar på opninga av reislevegen Horvei - Geilane

Copyright © 2010 Vassvøri Sogelag Kupedalen 40, 5723 Bolstadøyri - -

[Framsida] [Om laget] [Årsskriftet] [Sjåverdig] [Aktivitetar] [Arkiv] [Innmelding] [Kontakt] [Lenkjer]